Algemene voorwaarden verhuur Aleica

Aleica verhuurt fotografische apparatuur en stelt ze tegen een vergoeding ter beschikking.

1. Eigendom

De fotografische apparatuur is eigendom van Alex van Doorn M&M Fotografie.

2. Huurder

Degene die van Alex van Doorn M&M Fotografie fotografische apparatuur huurt of daarvan tegen een vergoeding gebruik maakt voor een workshop.

3. Verhuurder

Alex van Doorn M&M Fotografie is de verhuurder van de betreffende fotografische apparatuur.

4. Fotografische apparatuur

Dit betreft camera’s, lenzen en accessoires.

5. Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder is verplicht om de apparatuur te onderhouden. Aangezien het om oudere apparatuur gaat waar onbedoeld mankementen aan kunnen komen is verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door huurder. Indien huurder aangeeft dat apparatuur niet of niet meer functioneert, dan zal verhuurder op de kortst mogelijke termijn de gebreken herstellen en indien dit niet op korte termijn mogelijk zo snel mogelijk vervangende apparatuur te leveren. Indien dit door de beperkte aantallen verhuurapparatuur niet mogelijk is, zal verhuurder met de huurder in contact treden over een oplossing. Het retourneren van de huurbedragen kan daar een vorm van zijn.

6. Verplichtingen van de huurder

6.1 Huurder is verplicht de huurpenningen te betalen.

6.2 Huurder zal tekenen voor ontvangst van de verhuurde apparatuur.

6.3 Huurder is verplicht om alvorens de apparatuur te gebruiken de gebruikershandleiding te lezen. Indien deze voor de huurder niet duidelijk is zal huurder hierover in contact treden met verhuurder.

6.4 Huurder is verplicht om de apparatuur als een goed huisvader zorgvuldig te gebruiken. Indien schade (door bijvoorbeeld verlies, diefstal, vallen stoten, water en andere oorzaken) wordt veroorzaakt door huurder zal deze de schade aan de verhuurder vergoeden. Bij de ontvangst ondertekening zijn de bedragen aangeven die huurder zal vergoeden bij verlies of diefstal. Dit zijn tevens de maximale bedragen die voor val stoot, waterschade e.d. dien te worden betaald