Lenzen & Accessoires

Lenzen met de volgende brandpuntsafstanden zijn te huur:

2,8 cm, 3,5 cm, 5 cm en 9 cm. De 3,5 cm en de 5 cm lenzen zijn in een nikkelen en een chromen versie beschikbaar. De 5cm lenzen met een maximaal diafragma van 1:2 en 1:3,5. De lenzen dateren vrijwel allemaal uit de dertiger jaren en zijn ongecoat.

Download hier de gebruikershandleiding van mijn camera's

Serienummer: 452330

Hektor f=2,8cm 1:6.3

Productiejaar: 1938

At the time of introduction this lens was a milestone for Leitz. This is a real wide-angle lens. It was a low speed lens with a maximum of 1:6,3. This maximum opening still delivers little contrast. This improves very much when stopped down to f: 11. Depth of focus is very big at this aperture and it is easy to photograph without focussing. The glass of the lens is very small and total thickness of the lens is even less than the 1,5 cm Elmar.

The lens is delivered with its own specific finder. There is a crack in the glas of the finder, but in actual use this is hard to see. A very clear little finder.

I use it a lot on my digital Leica M.

te huur vanaf: 15.00 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 452330

Hektor f=2,8cm 1:6.3

Productiejaar: 1938

In die tijd een mijlpaal voor Leitz. Deze echte groothoeklens van 28 mm. De lens was weinig lichtsterk met een maximale opening van 6,3. Ook bij deze maximale opening heeft de lens nog weinig contrast. Dit wordt aanzienlijk beter bij een opening van f/11. Dan is de scherptediepte ook heel groot en kun je eenvoudig zonder scherpstellen fotograferen. Het glas van de lens is heel klein en de totale dikte van de lens is nog kleiner dan die van de 3,5 cm Elmar.

De lens wordt geleverd met een eigen zoekertje. Helaas is het glas van de zoeker gebarsten, maar in de praktijk zie je dat nauwelijks. Een heel helder zoekertje.

Op mijn digitale Leica voldoet de lens heel goed.

te huur vanaf: 15.00 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 445579

Summar f=5cm 1:2,0

Productiejaar: 1938

The Summar is the first fast lens and its maximum aperture is 1:2,0. Leitz introduced the lens in 1933 in a nickel version. It has 6 lens elements. This great number of glass to air surfaces is the reason that the contrast is lower then the simpler Elmar lenses. Best performance is at f:5,6 to f1:8. It is better not use the lens in backlight situations.

In using this lens take care to fully extent the lens and then lock it.

The lens stayed in production until 1940.

 

 

te huur vanaf: 12.50 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 445579

Summar f=5cm 1:2,0

Productiejaar: 1938

De Summar is de eerste lichtsterke lens met een maximaal diafragma van 2,0. De lens is geïntroduceerd in 1933 in een nikkelen versie. Hij heeft 6 lenselementen. Door dit grote aantal glaselementen is het contrast wat minder dan van de eenvoudiger Elmar lenzen. De beste prestaties levert de lens bij een diafragma van f1:5,6 tot f:8. Het contrast verbetert dan behoorlijk en het centrum van de foto is scherp. De lens kan beter niet gebruikt worden met tegenlicht.

Vergeet bij het gebruik van deze lens niet dat hij van het uitschuifbare type is.

In 1940 werd de lens uit productie genomen. 

 

te huur vanaf: 12.50 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 629004

Elmar f=3,5cm 1:3,5

Productiejaar: 1946

Leitz started the production of this Elmar wide-angle lens in 1930 for the Leica 1 Type C. The first lenses have ben calibrated for a specific camera. The last 3 digits of the camera’s serial number were engraved in the lens barrel.

The lens sold very well in the beginning. This also was caused by fact that it had a greater depth of focus than the 5 cm standard lens. As the Leica 1 Type C had no rangefinder it was easier to make sharp instant pictures.

The camera with this little lens could be easily stored in the inner pocket. The performance is comparable with the 5 cm Elmar: sharp in the middle and softer in the outer parts of the field. Wide open the contrast is low, but this improves after stopping down. Best aperture is 5,6. The performance of this lens is that good that finer detail can be recorded to the limit of the film emulsions in those days.

Watch out for direct sunlight in the lens as these lenses are quit prone to flare.

For framing the picture one needs a separate (universal) finder. This will be supplied with the lens.

te huur vanaf: 12.50 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 629004

Elmar f=3,5cm 1:3,5

Productiejaar: 1946

Deze Elmar groothoeklens is in 1930 in productie genomen voor  de Leica 1 type C. In eerste instantie was deze lens gekalibreerd voor een specifieke camera. De laatste 3 cijfers van het serienummer van de camera waren in de lens gegraveerd. 

De lens werd in de beginperiode veel verkocht, mede omdat bij deze kleinere brandpuntsafstand de scherptediepte groter was dan bij de 5 cm standaardlens. Omdat de Leica 1 type C geen meetzoeker had, was het eenvoudig om toch  scherpe foto's te maken. De camera met deze kleine lens paste uitstekend in de binnenzak. De prestaties zijn vergelijkbaar met de  5 cm Elmar. Scherp in het midden naar de buitenkant toe wat vager. Bij volle opening is het contrast laag, maar dat verbetert snel bij een kleinere opening. 5,6 is het optimum en de prestatie van de lens zijn dat zo goed, dat de filmemulsies van die tijd de niet meer konden verwerken.

Pas op met het gebruik bij tegenlicht.

De lens met serienummer 629004 is een chroom ongecoate versie uit 1932.    

te huur vanaf: 12.50 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 1015542

Summaron f=3,5cm 1:3,5

Productiejaar: 1953

This coated wide-angle lens is a post war design. The lens was manufactured between 1948 and 1960. This specific serial number was produced in 1953. In total 120.000 copies of this lens have been manufactured. Many more than the predecessor Elmar f=3,5 1:3,5 (More than 42.000).

The optical characteristics are: vignetting is 1.6 stops wide open and there is no distortion. The lens is rated as very good even by todays standards. Wide open the zonal areas are a bit soft, but already stopped down to 1:5,6 it delivers excellent image quality. The coating takes care that flare is quite well under control. 

.

te huur vanaf: 15.00 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 1068090

Elmar f=5cm 1:3,5

Productiejaar: 1953

Dr. Max Berek has calculated this lens specifically for the 35 mm film format. The lens is made of 4 lens elements in three groups. Leitz produced 379.000 of these lenses in the period 1925 to 1962. The lens has been made in many different versions. Also for the later Leica M bayonet mount cameras.

The lens is distortion free. Characteristic fingerprint of the Elmar is the good sharpness in the middle, and some softer outer parts of the field.

The optimum apertures are 8 and 11 for this famous lens. Use of a sun shade is strongly advised to prevent flare. 

This particular lens is a later chrome version from 1953. This lens is a coated one with the advantage that is has more contrast and less flare. Leitz only started coating its lenses after WWII.

In using this lens take care to fully extent the lens and then lock it.

te huur vanaf: 10.00 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 1015542

Summaron f=3,5cm 1:3,5

Productiejaar: 1953

Deze gecoate groothoeklens is van een naoorlogs design. de lens is geproduceerd tussen 1948 en 1960. Dit exemplaar is van 1953. In totaal zijn er 120.000 van gemaakt. Veel meer dan van de voorganger Elmar f=3,5 1:3,5 (ruim 42.000).

De optische kenmerken zijn: vignettering bij open lens van 1,6 stops en geen vervorming. Hij wordt volgens hedendaagse normen nog als zeer goed gewaardeerd. Bij volle opening zijn de randen wat zacht, maar al bij een diafragma van 1:5,6 is hij al op zijn best en levert hij excellente beeldkwaliteit. Ook de coating zorgt er voor, dat er veel minder overstraling is te zien.

te huur vanaf: 15.00 per dag

Bekijk alle huurprijzen

Serienummer: 1068090

Elmar f=5cm 1:3,5

Productiejaar: 1953

Dr. Max Berek heeft deze lens specifiek gemaakt voor het kleinbeeld formaat. De lens bestaat uit 4 elementen in 3 groepen. Leitz heeft er 379.000 van geproduceerd in de periode 1926 tot 1962. De lens is in verschillende uitvoeringen gemaakt. Ook voor de latere Leica M bajonet camera's in de vijftiger jaren. 

De lens kent geen vervorming. Karakteristiek voor de Elmar zijn de scherpte in het centrum en wat vagere details aan de buitenkant van de lens. De beste prestaties levert de beroemde Elmar lens rond f8. Gebruik zoveel mogelijk een zonnekap om overstraling te voorkomen.

Deze lens is een latere chromen versie uit 1953. Deze lens is gecoat en heeft daarmee als voordeel dat er minder overstraling en meer contrast op het negatief kwam. Leitz begon pas na de tweede wereldoorlog met het op grote schaal coaten van haar lenzen. 

Vergeet bij het gebruik van deze lens niet dat hij van het uitschuifbare type is.

te huur vanaf: 10.00 per dag

Bekijk alle huurprijzen